Sparringsmøde på niveau 1

Så fik vi afhold første sparringsmøde for alle landsbyer, som arbejder med niveau 1. repræsentanter fra fem landsbyer havde tilmeldt sig. Ravsted i Aabenraa Kommune, Møgeltønder i Tønder Kommune, Ore og Krogsbølle sogn fra Nordfyns Kommune samt Falsters Hjerte fra Guldborgsund Kommune.

Vi startede med en lille præsentation af alle deltagere og lokalsamfund.

Møgeltønder har været i gang et par måneder. De fortalte at deres baggrund for at deltage var at der ofte var stor fokus på turismen og de syntes, nu var det på tide med fokus på borgerne. Gruppen er endnu meget i opstartsfasen og arbejder med en mulig organisering og fordeling af opgaver.

Krogsbølle Sogn er nyeste skud på stammen. De har startet med at sende et brev ud til alle borgere i området, for at orientere om det nye projekt, samtidig har de henvendt sig til en række personer, som kunne have interesse i og evner for at arbejde med programmets første niveau. 7 piger har henvendt sig – allerede er der nu stor forhåbning om, at Blomstrende Landsby kan have en vedholdelses kraft på områdets kvinder.
Til stor misundelse for de andre deltagere kunne Krogsbøllesogns repræsentant fortælle, at de i Krogsbølle en by med 200 indbyggere har både skole, hal, fibernet og 30 daglige busforbindelser samt billige byggegrunde. Dog oplever de, at de stadig de samme problemer som mange andre lokalområder i Danmark.

Ore har været med Blomstrende Landsby i en rum tid. De kunne fortælle at arbejdet skrider frem, men at de samtidig også arbejder på flere konkrete projekter – man kan sige at de har forgrebet sig lidt på niveau 2. Blomstrende Landsby er jo netop en proces som skal startes frem for et ræs frem mod en plan.

Ravsted startede op med Blomstrende Landsby i foråret 2013. De har fået gang i en solid organisation, hvor styregruppen har formået at sætte gang i mange af byens borgere. De har nedsat en gruppe for hvert kriterium i alt fire grupper – organisation tager styregruppen sig selv af. Gruppen har gjort meget i at tage direkte kontakt til de personer, som de tænkte kunne være gode til de enkelte kriterier. Samtidig har de blandet andet defineret og afgrænset opgaverne klart i forhold både til tidhorisonten og indholdet. Så har de gjort noget andet interessant; de har nemlig lagt ud med at se  på, hvor er vi point mæssigt nu, og hvor vi gerne ligge. Så har de arbejdet ud fra en målsætning om at opnå den ønskede pointgivning.

Falsters Hjerte en sammenslutning af 10 landsbyer på Falster. Syregruppen har brugt den første tid på at sikre en stærk organisation. Bl.a. har hver landsby 1-3 ambassadører som kender deres lille område. Byerne har historisk set altid haft et tilhørsforhold til hinanden, kommunalt har de været delt. I dag ligger de i samme Kommune, men indtil arbejdet på Blomstrende Landsby, blev de ofte opfattet som 10 små enheder og ikke som en samlet enhed. Efter samlingen i Falsters Hjerte kan de mærke, at de nu mere og mere bliver opfattet som et lokalsamfund. Styregruppen går som Ravsted op i at skabe ejerskab for projektet hos de enkelte borgere, foreninger og erhverv.

Efterfølgende var der sparring og diskussion. Blandt andet om betydningen af et lokalråd. Her kunne Ore og Krogsbølle bidrage, idet de de senere år har arbejdet med opbygningen af lokalråd i alle Nordfyns lokalområder. I dag har alle områder et lokalråd på nær et.

Der blev også snakket om, hvordan man sikrer opbakning til Blomstrende Landsby, manualerne og andet materiale. Der var bred enighed om at manual 1 er temmelig tung, når den læses første gang. Når man så har haft tid til at fordybe sig i den, opdager man mange brugbare elementer.  Desuden blev det påpeget, at det kunne være godt med 5 linjer til at sælger programmet på i lokalområdet. Sekretariatet tager alle ideerne til sig, en del arbejdes der allerede på. Blandt andet et forum, hvor alle interesserede skal kunne hente materiale om alt fra indbydelser til spørgeskemaer.  

Næste møde blev aftalt og finder sted i foråret 2014 alle lokalsamfund som arbejder med niveau 1 er velkommende til at deltage. Detaljer kan ses under kommende aktiviteter. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *