Ravsteds blomsterfest

Søndag den 31. august 2014 blev der holdt blomsterfest i Ravsted. Festen blev holdt på baggrund af, at Ravsted er blevet godkendt som Blomstrende Landsby, med én blomst.

Med hjælp fra lokale ildsjæle lykkedes vi…2 blomst 1
Ca. 12 -15 lokale ildsjæle har bidraget til de i alt fem punkter i ansøgningen til Blomstrende Landsby. Da alle punkter var beskrevet, fungerede en anden ildsjæl som sekretær og renskrev hele ansøgningen. 

Medio maj i år, var lokalkomiteen for Blomstrende Landsby på besøg i Ravsted. De blev vist rundt til forskellige institutioner og ”oaser” i byen for at få et synligt indblik i Ravsted. Efterfølgende blev ansøgningen gennemgået. Det hele mundede ud i en godkendelse til Ravsted som Blomstrende Landsby med 20 point (maksimum er 25 point).

Til Blomsterfesten den 31. august, blev det synlige bevis, på at Ravsted nu kan kalde sig Blomstrende Landsby, overrakt tovholdergruppen. Det var flotte skilte, med Blomstrende Landsby logoet på. Skiltene sættes op ved alle indfaldsveje til Ravsted.

Roser til Ravsted
Helge Petersen fra lokalkomiteen for Blomstrende Landsby stod for overrækkelsen af skiltene og certifikatet. Helge havde mange rosende ord at sige om Ravsted.

Herefter fik Aabenraas borgmester Thomas Andresen ordet. I sin tale sagde han bl.a. at Ravsted ikke er til at komme uden om på den gode måde. Ravsted er gode til at gøre opmærksom på sin eksistens. Det mærkes tydeligt, at her er der ildsjæle!

Efter Thomas Andresens tale, fik Philip Tietje, formand for vækst og udviklingsudvalget ordet.

Philip Tietje mindede os om, at vi i Ravsted skal huske at rose ildsjælene og klappe hinanden på skulderen, for det frivillige arbejde vi hver især gør for Ravsted.

Husk at konkretisere de frivillig opgaver
Den sidste i talerrækken var Aabenraa kommunes landdistriktscoach Carsten Gram. Han lagde vægt på, at vi i fremtiden skal være opmærksomme på at inddrage især de unge i sognet, som brænder 5 % for en sag. Carsten Gram forklarede det med, at når frivillige spøgres om hjælp til et projekt, så skal vi være opmærksomme på at konkretisere opgaven, fx med hensyn til hvor omfattende og tidskrævende opgaven er. Mange vil godt bruge 2 timer en lørdag på frivilligt arbejde, men ikke en hel dag.

Kage i ægte Sønderjysk stil3 blomst 1
Efter talerne var det tid til kaffe og flot dessertkage, med Blomstrende Landsbylogoet på. Til børnene var der sodavand og kagemand.

Tovholdergruppen for Blomstrende Landsby, vil gerne benytte lejligheden til at takke for fremmødet til festen, samt takke alle de lokale personer, som har været med i ansøgningsprocessen.

På vegne af tovholdergruppen og Ravsted sogns Borgerforening

Karen Kling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *