Bertel Haarders talepapir ved flaghejsningen i V. Nebel

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarders talepapir i anledning af flaghejsningen i Vester Nebel 12-03-2011.

Ministeriet gør opmærksom på, at ministeren kan have fraveget talepapiret, og at det er det talte ord, der gælder.

Endnu en gang mange tak for invitationen til at komme i dag.

Jeg er meget glad for at være her. Det er meget opmuntrende at se så mange i dag, hvor Vester Nebel bliver blomstrende landsby. Det viser lokalt engagement.

Fokus på landdistrikter og yderområder
Landdistrikter, yderområder og de små landsbysamfund har fået stor opmærksomhed gennem de seneste par år. Det er jeg som indenrigs- og sundhedsminister tilfreds med, for de mere tyndt befolkede områder står overfor nogle særlige udfordringer.

”Den rådne banan”
Men desværre sættes der alt for ofte fokus på de dårlige historier. Der tales om den rådne banan – et udtryk som jeg gerne vil understrege, at jeg slet ikke bryder mig om. Og en tur her i det vestjyske gør jo også udtrykket til skamme. For mig står yderområder og landdistrikter meget mere for frisk luft, højt til himlen, smuk natur og ikke mindst på denne årstid – blomster og planter, der atter springer ud.

Fokus på den gode historie
Den negative udlægning af situationen i landdistrikterne og yderområderne er alt for misvisende.
Det er I med til at bevise. Og jeg håber, at der er god pressedækning i dag, så vi også kan få fortalt den gode historie.Landdistrikterne har en masse at byde på – nogle særlige muligheder og kvaliteter.
Og det er helt afgørende, at de gode eksempler fremhæves.

Tankerne bag Blomstrende Landsby
Det er også derfor, at jeg synes, at Blomstrende Landsby er et godt initiativ.
Herigennem bliver der skabt opmærksomhed på den positive udvikling, og landsbyer kan finde inspiration hos hinanden.Samtidig bygger projektet på en idé om, at udvikling må komme nedefra.
Det er de lokale kræfter, der skal drive værket – hvis det ikke er tilfældet, vil udviklingen som oftest ikke finde sted.

Sammenhold, foreningsliv og aktiviteter i Vester Nebel
Her bidrager projekt Blomstrende Landsby med at stimulere de lokale kræfter og dyrke lige præcis de ting, der er særegne for det enkelte sted. Jeg ved, at man i Vester Nebel eksempelvis lægger vægt på et godt sammenhold og stærkt foreningsliv.
Det betyder også, at der er et stort udbud af fritidsaktiviteter.
Jeg kan forstå, at I har både multihal, tennisbane, petanque-bane og beachvolley-bane.
Større byer end Vester Nebel har mindre end det. Og jeg er sikker på, at forklaringen ligger i den lokale vilje til at engagere sig. Det handler om at have medansvar og en følelse af ejerskab. 

Bosætning i Vester Nebel
Disse ting er grundlæggende for et levende lokalområde og forudsætningen for de særlige kvaliteter, som livet i de små landsbyer og landdistrikterne kan tilbyde. Jeg tænker her på en nærhed og tryghed, som kan gøre landsbyen attraktiv for bosætning – ikke mindst for børnefamilier. Det må også være en af forklaringerne på, at Vester Nebel ikke har oplevet en affolkning gennem de seneste 5 år, som det ellers er tilfældet for mange andre landsbyer og landdistrikter.

Opsamlende om Vester Nebel
Som sagt kan forskellige landsbyer have forskellige forudsætninger og muligheder for udvikling.
For Vester Nebel er det et stærkt sammenhold, foreningsliv, tryghed og fritidsaktiviteter, som kan gøre en forskel.
Det har været medvirkende til at udløse den første blomst i programmet.
Og med den på plads kan Vester Nebel møde fremtidige udfordringer og står med et godt udgangspunkt for at skabe yderligere udvikling.

Skolelukning i Vester Nebel
Jeg ved, at den lokale skole ganske vist står overfor at blive lukket.
Jeg vil derfor også gerne sige, at jeg har stor forståelse for de frustrationer, som det kan medføre. Og de bekymringer, det kan give anledning til.
Men jeg hverken kan eller bør blande mig i denne lokale beslutning.
Derimod vil jeg gerne udtrykke min allerstørste tillid til, at Vester Nebel gennem jeres indsats fortsat vil være en rigtig god by at bo i.
Derfor tror jeg også på, at Vester Nebel i fremtiden vil opnå flere blomster og fremstå som et godt eksempel, som andre kan finde inspiration hos.

Afslutning – tak til Landdistrikternes Fællesråd
Til sidst vil jeg endnu en gang gerne sige tak, fordi jeg måtte komme her i dag og være med til at fejre Vester Nebel.
Og tak til Landdistrikternes Fællesråd for i det hele taget at have igangsat Blomstrende Landsby. Jeg ved, at det har været stort arbejde – og fortsat er det.
Jeg er sikker på, at det vil vise sig at være besværet værd for mange flere landsbyer endnu.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *