Beskrivelse

I dette kriterie skal I beskrive, hvordan I vil fastholde, forandre og udvikle jeres landsby. Punktet lægger op til det afsluttende punkt, hvor I skal lave en plan for landsbyens fremtidige udvikling.

Med udgangspunkt i de otte forrige kriterier skal I beskrive, hvilke mål og ønsker I har for fremtiden. I skal med andre ord lave en plan for, hvordan I kan fastholde, forandre og udvikle jer. I skal spotte sammenhængen, mellem det I er og kan, samt de indtryk I giver, og de indtryk I gerne vil give.

Jeres vision skal beskrive, hvor borgerne, foreningslivet, erhvervslivet m.m. vil hen med landsbyen. Også dem som ikke deltager aktivt i udviklingen. Det handler om at beskrive landsbyens drømme, ønsker og målsætninger. Intet er for stort eller småt.

I dette kriterie skal I tillige forholde jer til samspillet med kommunen i forhold til jeres målsætninger og ønsker. I skal tage højde for samspil/ forskelligheder mellem kommunens lokal- og udviklingsplaner samt landsbyens ønsker for kultur, image og udvikling. I forhold til forskellighederne: Nogle gange vil I kunne påvirke politikere og embedsmænd andre gange ikke. Brug ikke for meget energi på ting I ikke kan forandre.

Opgaven

I kan starte med at lave en opsummering, af de ønsker, tanker og ideer I har for landsbyen. I kan tage udgangspunkt i det forgangne arbejde med de otte forrige kriterier.

Herefter kan I beskrive de ting, I ønsker at bevare, fremhæve, udvikle, ændre eller sætte i gang i jeres by. I skal samtidig redegøre for, hvordan I vil gøre dette. Disse områder kaldes indsatsområder. Det er vigtigt, at I tænker i små såvel som store projekter. Nogle kan gennemføres fra den ene dag til den anden, andre tager måske år. Men for borgerne i landsbyen er det vigtigt hele tiden at opleve fremskridt. Det skaber tillige yderligere interesse for at deltage i det frivillige liv.

Til slut skal I prioritere, jeres indsatsområder. Her skal I bl.a. vurdere vigtigheden. Nogle indsatser er mere presserende and andre. Nogle er ønsket af mange i området og andre af få. Det er vigtigt, at de fleste kan stå inde, for de prioriteringer I laver. En sikker skolevej kan være et stort ønske for mange, men tager forholdsvis lang tid. En petanquebane er hurtigere at etablere, men nok ikke et stort ønske for alle.

En vision skal gerne indeholde tidsangivelser for, hvor landsbyen er om fx 5, 10 og 30 år. Vurder, hvad der er jeres milemæle og vær realistisk. Det er vigtigt, at I under hele forløbet kommunikerer med de forskellige grupper, borgerer, foreninger, virksomheder, udvalg mv. Alle skal have følelsen af at blive hørt.

I må desuden tage stilling til, hvad I vil have af kommunen, hvilken service kommunen skal tilbyde, og hvilken I selv kan klare ved hjælp af fx landsbypedeller, frivillighed og diverse tiltag i landsbyen. I må også vurdere jeres indsatsområder i forhold til kommunens planer. Hvordan påvirker det jeres projekter?

I kan også lave en finansieringsplan for jeres indsatser. I kan beskrive hvilke muligheder, I selv har, samt hvor der skal søges om økonomisk hjælp fra fonde og kommunen.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen selv give sig point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau I gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer og ansøger. Her følger en beskrivelse af, de forskellige point-niveauer landsbyens vurderes ud fra.

1 point

Gives hvis I ikke har haft alle elementer under behandling, og dem I har, ikke rigtig hænger sammen. I mener ikke, I har fået talt med nok mennesker, der kunne inspirere jer. Jeres vision er usammenhængende, og der er ingen sammenhæng mellem målsætninger, ønsker og indsatsområder. Ja, I har måske slet ingen indsatsområder. I har ingen viden om kommunens planer for jeres område.

2 point

Jeres vision begynder at falde på plads. I har haft oplæg udefra, og I har forstået, hvordan en vision skal se ud, men I er langt fra færdige. I har været rundt om alle elementer, men diskussionerne står fortsat på, og I er ikke enige om ret meget endnu. Jeres visioner hives til stadighed ned på jorden af virkeligheden. I har et lille kendskab til kommunens planer

3 point

I har fået mange input udefra og får det fortsat. Visionen hænger nu så småt sammen med virkeligheden. I kender jeres landsbys mange facetter og potentialer. Visionen angiver den retning, I ønsker at udvikle jer I.

I er kloge på erhvervsmuligheder, hvordan I vil have de fysiske rammer og hvilke mennesker I kunne tænke jer bosatte sig i jeres landsby. I har sammenkørt jeres målsætning og ønsker med kommunens planer. I er så småt i gang med at tale med kommunen om at overtage ansvarsfulde opgaver fra denne.

4 point

Jeres vision ligner nu en prisopgave, den er komplet med indsatsområder og projekter. I har haft professionelle til at hjælpe jer med at løfte visionen op på et plan, så I kan matche kommunen. I har ofret tid og penge af egen lomme og fået støtte fra fonde til diverse projekter og indsatser. I er i fuld gang med at fungere som enhed udadtil. I har måske overtaget ansvar for mindre velfærdsopgaver fra kommunen, og det fungerer. Jeres image er, at I er en landsby, der vil noget, og som vil bestå. I ved hvor I vil hen, men er stadig lidt usikre på, hvordan I skal komme derhen. I er til stadighed meget afhængige af jeres ildsjæle.

5 point

I løfter for hinanden og i flok. Visionen er klar, der er konsensus. Ingen strides og modstand kendes ikke. I udfordrer hinanden for at blive så gode som muligt i fremtiden. I er begyndt at sprede jeres vision til andre. Der er overensstemmelse mellem alle elementer i planen. I ved hvordan jeres landsby skal se ud om 1 generation og om 2 generationer. I har organiseret jer for fremtiden. I har gennemført indtil flere projekter med fondsmidler, egen finansiering og hjælp fra kommunen. I ved hvad I vil have af kommunen, og hvad I vil klare selv. I har måske overtaget op til flere velfærdsopgaver fra kommunen.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

Download kriterie 9 som pdf

 

  
 
 

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *