Hjælpeværktøjer

Jeres udviklingsplan er også jeres redskab i forhold til kommunen, som vil vurdere om kvaliteten af jeres plan, gør den værd at støtte. Kommunen vil se på om jeres plan modarbejder kommunens helhedsplaner eller om den spiller med, og om den er med til at lægge fundamentet til kommunens helhedsplan. En LUP er altså et redskab. Den skal slibes mindst hvert andet år. Planer skal forandres fordi virkeligheder forandres. Planer skal tilpasses. Jeres perspektiv og vision vil også forandre sig i takt med, at I udvikler jeres landsby. En LUP er et dynamisk redskab. 

1. Historie

 • Hvad er landsbyen stolt af?
 • Hvad er landsbyens fundament?
 • Hvad er der sket de seneste år i landsbyen?
  • Hvad har borgerne selv stået for?
  • Hvad har andre fx kommunen foranlediget?
  • Hvordan er det lykkedes?

 2. Analyse

 • Har I gennemgået de forrige kriterier og fundet en råd tråd i landsbyen?
 • Hvilke ting i landsbyen betyder mest for jeres udvikling?
 • Har styr på hvilken landsby I vil være?
 • Ved I hvordan jeres landsby skal se ud?
 • Hvilke af jeres projekter og tiltag er vigtigst? 

3. Vision

 • Hvad er jeres drømme?
 • Hvor vil I hen med jeres landsby?
 • Hvad er kommunens planer for jeres område?
 • Hvilke indsatsområder er de vigtigste?
 • Har I både langsigtide og kortsigtede planer? 

4. Strategi

 • Hvad skal der til for at komme derhen, hvor landsbyen gerne vil være med udviklingen?
 • Hvilke opgaver skal udføres og hvornår?
 • Skal der nedsættet udvalg og grupper?
 • Skal I have dannet nye foreninger fx en erhvervsforening?
 • Skal der søges fonde?
 • Hvordan kan kommunen hjælpe? Hvordan og hvornår skal de inddrages?
 • Er der konsensus mellem historie, analyse, vision og strategi? 

Yderligere inspiration

Nederst er givet et eksempel på, hvordan en vision og den tilhørende strategi kan se ud og formuleres. 

Visionen er skrevet i datid, som om de 30 år allerede var passeret og alle indsatsområder gennemført. Men I kan naturligvis og så fremtidsskrive sin vision. Altså se ud i fremtiden fra i dag. Visionen indeholder tidsangivelser, men I kan godt være mere specifikke. 

Eksempel på en vision.

Om en generation er den gennemkørende trafik ude af byen. Vi har lavet et landsbytorv, hvor der før var tung trafik. Vi har fået fyldt huller ud i landsbyen, også vi har skabt nogle byrum, der er skønne at opholde sig i. Vi har fået et multihus, hvor vi har vore værksteder, vore idrætsmuligheder, vort fælleskøkken og vores kro, vore B&Bs og vores sociale værksteder.  Vi har ligeledes vores forretning, som vi hjælper vore lokale gartnerier med at drive. Vi har overtaget driften af mange sociale opgaver fra kommunen (udliciteret), og vi klarer den meste daglige vedligeholdelse selv. Kommunen ser vi, når store opgaver skal udføres.

 Vi har fået en landsby, som er helt speciel at bevæge sig i forår og efterår. Vi har fået plantet ikke mindre end 30.000 æbletræer. Vi har alle kendte sorter repræsenteret i byen og mange eksperimenterer med at pode. Vores specielle landsby trækker turister til, der vil se vort mosteri og spise vor æblekage. 

Mange tilflyttere er passionerede æbledyrkere, og fællesskabet blomstrer. Vi har rigtig meget at tale om, og vi har altid noget at tale med vore turister om.

 Vor landsby er på landkortet. Vi har været i TV med vore 30.000 blomstrende æbletræer 7 gange. Vi er stolte over vor by og over vor indsats. På vore værksteder hjælper vi hinanden med at energirenovere landsbyens huse. Vi mangler stadig en del, men det kommer.

 For 30 år siden var en stor gruppe mere interesserede i at lave en rigtig god børnehave, og de fik plads i vores plan. Derfor har vi i dag en velfungerende institution, som er så moderne, at man modtager besøg fra København, så de kan se, hvordan man driver en institution på basis af fællesskabet i en landsby.

 Landsbyens befolkningstal er steget med 12 % siden vi begyndte. Landsbyen er blevet mere kompakt, for vi ønsker at rykke tættere sammen i bycentrum og ikke inddrage nye marker til nye parcelhuskvarterer.

Milepæle: Om 2 år har vi vort første multihus i den gamle skole. Om 5 år har landsbyen et bytorv og tre nye huse på den gamle foderstofgrund. Om 10 år er trafikken lagt uden om landsbyen. Om 15 år er der plantet 10.000 æbletræer. Om 20 år er vi kendte for vort gode fællesskab og æbler, om 25 år bliver vores institution belønnet, som en af landets bedste. Om 30 år har vi nået vor vision i fuldt omfang.

Eksempel på en strategi:

Der nedsættes en styregruppe, der også står for økonomi og for at skaffe fondsmidler, samt pressestrategien. Styregruppen får samlet en demokratigruppe, der løbende skal sikre at ingen beslutninger tages uden at alle er blevet hørt på en ordentlig måde. Demokratigruppen laver regler for, hvordan demokratiet skal fungere.

 Der nedsættes fem arbejdsgrupper.  En arbejdsgruppe, udarbejder en projektplan for nedrivning af foderstofbygningen og laver samtidig et forslag til det nye bytorv. Den anden gruppe, der nedsættes, skal tage sig af institutionerne og især den nye børnehave. Desuden vil en gruppe arbejde med æbler og udbredelsen af disse, sorter og beplantning. Denne gruppe arbejder også langsigtet på at overtage det gamle mejeri og lave mosteri. Den fjerde arbejdsgruppe skal arbejde på at få en omfartsvej, så vi kan få trafikken væk fra centrum. Den sidste arbejdsgruppe indleder forhandlinger med kommunen om overdragelse af opgaver til den lokale pedel.

 Hver arbejdsgruppe laver en delvision og for sit område og en handleplan. Alle grupper reviderer deres planer mindst hvert andet år.  Handleplanerne kædes løbende sammen med den nyeudviklingsplan.

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *