Beskrivelse

I dette kriterie skal I samle de tidligere kriterier til en plan, I kan arbejde med fremadrettet. I kender nu jeres lokalsamfund godt. Det grundlæggende er på plads. I ved, hvor I vil hen. Nu skal det samles til en plan.

En plan skal give mening og retning for de fleste af lokalsamfundets borgere og tillige fungere som inspiration og ønskeliste i forhold til kommunens forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og de omkringliggende lokalsamfund.

Planen skal indeholde forslag til, hvad lokalsamfundet selv kan og skal gøre, og hvad I vil videregive til kommunen, som ønsker og forslag. En god udviklingsplan kræver et godt samarbejde og en høj grad af information mellem lokalsamfund, forvaltning og politikere. Dette vil styrke alle parter.

Med en udviklingsplan får lokalsamfundet værktøjet til at tage strategisk ansvar for egen udvikling. En plan for udviklingen betyder udover langsigtet planlægning, også en koordinering af aktiviteterne lokalt, styrket sammenhold, ressourceafsøgning og optimering.

En udviklingsplan skal være så præcis og omfattende som mulig på samme tid, at I kan bruge den, når I markedsfører jer selv, søger fonde til jeres projekter, som ledetråd for kommunen og naturligvis i lokalsamfundet.

Jeres plan skal indeholde følgende punkter: Historie, analyse, vision (inkl. Handleplaner) og strategi. Den kan også indeholde et forord eller indledende afsnit samt projektbeskrivelser. Visionen skal indeholde både langsigtede og kortsigtede målsætninger og gerne række 20-30 år ud i fremtiden.

Det er vigtigt, at alle parter er bekendt med deres rolle i forhold til den lokale udviklingsplans indhold og forskellige dele.

Opgaven

Nogle af delene i udviklingsplanen har I sikkert allerede beskrevet i de 9 tidligere kriterier. Det I har skrevet, genbruger I naturligvis. Noget skal måske opdateres, da I har udviklet jer i tiden siden.

Historie

En vigtig indledende del af en LUP er landsbyens historie. Den er landsbyens fundament. I skal lave en kort beskrivelse af landsbyens historie, med fokus på den seneste udvikling. Her er en del beskrevet i det første kriterie ”Indblik”. Beskriv også gerne de projekter I har gennemført og afsluttet.

Analyse

Det næste skridt på vejen mod en god LUP er analysen. Her skal I beskrive landsbyen, som den er i dag med institutioner, foreninger, netværk, befolkning og demografi, erhverv o.l.. Beskriv det gode i landsbyen, og de ting I mangler. I kan også beskrive, hvordan I kommunikere og samarbejder og meget mere. Kort sagt skal I under analysen sammenfatte alle de vigtige nutidige pointer fra de 9 forgående kriterier – det er copy/paste opdaterings tid.

Med en kritisk analyse af landsbyen finder I frem til hvilke drømme, som kan realiseres.

Vision

Denne del af udviklingsplanen har I allerede arbejdet med under kriterie ni. Nu har I mulighed for at forfine visionen. I kan søge inspiration i nedenstående beskrivelse, beskrivelsen af niveau ni samt hjælpeværktøjerne til både niveau ni og ti.

En vision skal beskrive, hvor borgerne, foreningslivet, erhvervslivet m.m. vil hen med Landsbyen. Også dem som ikke deltager aktivt i udviklingen. Det handler om at beskrive landsbyens drømme og ønsker.

Visionen skal indeholde tidsangivelser for, hvor I vil være om fx 5, 10 og 30 år. Sæt milepælene med realistisk afstand.

Strategi

Her redegør I for, hvordan I vil opfylde jeres drømme (vision). Først skal I prioritere de valgte indsatsområder, hvis I ikke allerede har gjort det. Dernæst skal I lave en strategi for hvert af områderne.

I de enkelte strategier, skal I beskrive, hvordan I vil opnå de mål, I har sat jer. Hvilke tiltag er planlagt, hvem kontakter I, hvornår gør hvem hvad osv. I må gerne være konkrete og komme med specifikke tidsangivelser. Fx september 2013, er legepladsen færdig.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen selv give sig point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau I gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer og ansøger. Her følger en beskrivelse af, de forskellige point-niveauer landsbyens vurderes ud fra.

1 point

Den lokale udviklingsplan er meget mangelfuld. Udviklingsplanens delpunkter (historie, analyse, vision, strategi) er mangelfuldt beskrevet. Landsbyen har et ringe kendskab til egen historie, befolkning, foreninger, erhvervsliv mv. Der er et dårligt kendskab til hvad borgerne ønsker sig for fremtiden. Eventuelle tiltag og projekter er modstridende eller ustruktureret. Strategi – hvad er det?

2 point

Lokalsamfundet har en lokaludviklingsplan der indeholder alle de beskrevne kriterier og afsnit. Der mangler dybde og konsekvens i indholdet, arbejdsgrupperne og uddelegeringen. Umiddelbart synes visionen ikke at hænge helt godt sammen med de konkrete forestillinger om de tiltag, der skal til. Kommunen har ikke været inddraget i arbejdet. Planen er ikke umiddelbart tilgængelig for borgerne.

3 point

Lokalsamfundet har en lokaludviklingsplan, der indeholder alle de beskrevne kriterier og afsnit. Udviklingsplanen fremstår på en god måde grafisk og redaktionelt. Den er dog ingelunde prangende i sit layout, fotos m.m. Borgerne er bekendte med planen, og den er tilgængelig på nettet og i trykt form. Der har været et sporadisk, men fornuftspræget samarbejde med kommunens forvaltning og politikere.

4 point

Lokalsamfundet har en lokaludviklingsplan, der indeholder alle de beskrevne kriterier og afsnit. Den er gennemarbejdet og meget beskrivende for både proces og mål. Layoutet er udarbejdet, så den virker spændende, og det redaktionelle er let tilgængeligt. Planen kan fungere som et opslagsværk i det fremadrettede arbejde i landsbyen og andre interessenter. Planen er udviklet i et tæt samarbejde med kommunens forvaltning. Og er naturligvis tilgængelig for både borgere og kommunens folk.

5 point

Lokalsamfundet har en lokaludviklingsplan, der adskiller sig fra mængden. Planen er visionær og realiserbar. Den placerer landsbyen i kommunen, i regionen, i det internationale samfund. Fremstilling, indhold, fotos, data m.m. er udarbejdet på en måde, der fremstår professionel, således at udviklingsplanen tillige fremstår som et salgsprospekt af en landsby, hvor der er tænkt tanker, og der er styr på udviklingen, og hvor man tiltrækker mennesker, som kommer for at deltage i landsbyens projekt. Planen er udviklet i et samarbejde med kommunens forvaltning. Den understøtter og supplerer kommunens egne planer.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

Download kriterie 10 som pdf

 
 
 
 

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *