Beskrivelse

Dette kriterie sætter fokus på, hvor imødekommende borgerne i landsbyen er og ønsker at være. Hvordan agerer landsbyen socialt? Både overfor tilflyttere, besøgende, turister, men også borgerne i mellem. Det handler især om, hvor imødekommende I er over for folk, der kommer udefra. Det essentielle er imødekommenhed, åbenhed, integration, respekt og interesse.

Før i tiden var det at blive i sin landsby en selvfølge, der skulle derfor være plads til alle. En landsby er i dag et sted, man vælger at bo, fordi man tænker, her vil være godt at bo og leve. Hvis man som landsby vil vælges, så gælder det om at udvise den rette imødekommenhed. Imødekommenhed handler om medmenneskelighed. I skal under dette kriterie drøfte, hvor imødekommende I er, vil være og overfor hvem.

I skal beslutte og planlægge jeres fremtid i den forstand, at I bliver bevidste om, hvem I vil have på besøg, og hvem I ønsker som tilflyttere. Måske vil I invitere nydanskere til at slå sig ned og er velvilligt indstillet på at være rummelige overfor deres normer. Måske vil I gøre jer attraktive overfor Københavnere, der kører motorcykel og samtidig passer godt på deres gamle huse.

I skal vurdere, hvordan I vil tilbyde jeres imødekommenhed og jeres landsby på en måde, så udefra kommende bliver interesserede og tænker, at her er rart og være. I skal også se på hvor hurtigt I inviterer fx ny tilflyttere ind i landsbyarbejdet og på privat besøg. Helt basalt skal I beskrive, hvor hurtigt nytilkommende bliver en del af dagliglivet i landsbyen.

Opgaven

I skal starte med at gøre jer klart, om I vil være imødekommende for alle eller nogle få. Vil I være lige imødekommende overfor indvandre, motorcykellister og børnefamilier? Hvem I ønsker at være imødekommende overfor afhænger i et vist omfang af, hvilke ressourcer og ønsker I har i landsbyen. Hvis I har valgt at være en temalandsby, er I måske mere imødekommende og åbne overfor tilflyttere og besøgende, der passer ind i temaet.

Som ved de tidligere kriterier skal I starte en dialog i landsbyen. Herefter kan I beskrive og eventuelt igangsætte imødekommende initiativer. Disse initiativer vil naturligvis være rettet mod mangfoldigheden eller den/ de grupper, I ønsker at tiltrække.

Har I en velkomstpolitik og mentorordning for tilflyttere? Hvordan inddrages tilflyttere i foreningslivet, sociale arrangementer, det frivillige liv? Disse elementer kan I lade indgå i rapporten. I må overveje, hvor vigtig det er, at tilflyttere deltager i landsbyens liv, i foreningslivet, eller handler ind i den lokale Brugs. Tag en snak med de sidst tilkommende i landsbyen og spørg ind til deres oplevelser i forbindelse med tilflytningen.

Hvordan er jeres information ud ad til og overfor borgerne? I skal sikre, at interesserede altid har mulighed for at finde relevante oplysninger om landsbyen. Det være sig aktiviteter, foreningsliv, frivillighed, info til turister mv. I kan benytte jer af hjemmesider, infotavler, nyhedsbreve, lokalblade, SMS kæder m.m.

I skal også beskrive, hvordan I modtager turister og folk på gennemfart. Måske har I en turistpolitik. Er I nysgerrige eller ligeglade, når I møder fremmede i landsbyen?

Til slut kan I beskrive relationerne på tværs af interesser, sociale lag, uddannelse, etnisk oprindelse m.m.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen selv give sig point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau I gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer og ansøger. Her følger en beskrivelse af, de forskellige point-niveauer landsbyens vurderes ud fra.

1 point

Landsbyen har ikke en fast procedure for, hvad I gør, når der kommer nye tilflyttere. Der er lavet en velkomstpjece, men den er ikke synliggjort, så nytilkomne får ikke automatisk adgang til den. Landsbyen er præget af indstillingen om, at

tilflyttere skal tilpasse sig til det, der allerede er i landsbyen. Hjælpen til at tilpasse sig er tilfældig og afhængig af få ildsjæle. Der er stærke bånd mellem dem, som ligner hinanden i landsbyen. Dem, som er anderledes og nye, ses an og holdes lidt på afstand. Man siger pænt goddag, når man møder hinanden, men dem, der har boet i landsbyen i mange år, involverer sig ikke uden videre. De har nok i sig selv, og der er en lav grad af imødekommenhed. Turister tolereres.

2 point

Landsbyen har en velkomstpjece, som de nye får af de få personer, som har taget initiativ til det. Der er et par årlige fester i landsbyen, hvor alle bliver inviteret. Dem, som ligner hinanden i landsbyen eller har fælles vilkår f.eks. børn i skolen, er automatisk også dem, som står for fællesarrangementerne. Der er en nysgerrighed over for hvem, de nye i landsbyen er. Imødekommenhed er noget, som kan opleves af og til, men uden en tydelig struktur. I nikker til turister, gennemkørende og endagsbesøgende og viser sporadisk interesse.

3 point

Der er en synlig velkomstpolitik i landsbyen, som de fleste af borgerne kender til. Landsbyens velkomstpolitik kan læses på landsbyens hjemmeside, hos kommunen og i den velkomstpjece, som enhver ny tilflytter får udleveret af en koordineret velkomstgruppe. Der er mange gode fællesarrangementer i landsbyen, hvor det oftest er de samme mennesker, der deltager. Der er en imødekommenhed over for nye måder at gøre tingene på, og mange som i udgangspunktet ikke ligner hinanden, har et samarbejde på kryds og tværs. Turister, gennemkørende og endagsbesøgende bydes sporadisk velkommen opfordres til at blive og se på kunst og seværdigheder.

4 point

Alle i landsbyen er informeret om og har kendskab til vigtigheden af at være et mangfoldigt- eller temalandsbysamfund, hvor imødekommenhed er en del af fundamentet. Der tages kontakt til dem, som normalt ikke deltager i fællesarrangementerne i landsbyen for at høre nærmere om, hvorfor de ikke ønsker at deltage.

Der arbejdes målrettet på at få de folk med som gerne selv vil. Indbyrdes informeres der om de nye tilflyttere. Der er en gennemgående interesse for at ville tage godt imod fremmede og nye. Turister modtages åbenhjertigt og venligt. I stopper spontant for at høre, hvad der bringer dem hertil. Der er opslag, der henviser til landsbyens nøglepersoner, som kan og vil være behjælpelig med det ene og det andet.

5 point

Landsbyen har helt styr på, hvilke behov og interesser, de forskellige borgere har. I ved hvorfor folk deltager og ikke deltager i landsbylivet. Dem, som ønsker at deltage i landsbyens fælles liv har et kendskab til de forskellige muligheder der er. Der samarbejdes på kryds og tværs, gamle som unge, fra hjemstavnsfødt til tilflyttere, samt uafhængigt af uddannelsesbaggrund. Der er stærke sociale bånd mellem landsbyboerne. Landsbyen har skabt en mangfoldig og inkluderende kultur, hvor imødekommenhed og integration er centralt.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

Download kriterie 8 som pdf

 
 
 
 
 

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *