Beskrivelse

I dette kriterium skal I redegøre for, hvordan der arbejdes med netværk i landsbyen på tværs af interesser og aldersgrupper.

Netværk kan bl.a. være en gruppe af mennesker, der taler sammen og forholder sig til en bestemt opgave i fællesskab. Netværk kan både være uformelle og formelle, på forskellig vis binder de landsbyen sammen. Det vil sige, netværk er alle grupper, der ikke er etableret som en forening. Foreningslivet har sit eget kriterie. Netværk fornyer sig selv løbende.

Formelle netværk er fx de grupper, der organiserer den årlige landsbyfest, arbejder for trafiksikkerheden eller for den lokale skole m.m. De uformelle og ofte mindre netværk er tit mere usynlige, da de opstår på grund af specifikke behov. Det kan for eksempel være reserve-bedsteforældre, vinterbaderne, og dem der strikker sammen. Der findes som ofte også uformelle netværk i landsbyerne. Disse netværk er lukkede for landsbyens øvrige borgere og skal naturligvis ikke beskrives
Når først I begynder at undersøge, hvor mange formelle og uformelle netværk der findes i landsbyen, viser der sig ofte at være mange forskellige tråde, som binder landsbyen sammen. Jo flere netværk og sammenhænge der er at deltage i, desto nemmere er det for tilflyttere at integrere sig.

Opgaven
I skal først beskrive de formelle og uformelle netværk, der eksister i landsbyen. Snak med borgerne og spørg ind til de netværk de deltager i.

I kan eventuel udforme et spørgeskema. Når I undersøger netværkene, skal I være opmærksomme på, at nogle uformelle netværk er lukkede. Deltagerne ønsker måske ikke at udtale sig. Lukkede netværk skal I naturligvis ikke røre ved.

I kan også beskrive, hvordan nye kan deltage i netværkene. I kan tage en snak med tilflyttere. Spørg ind til om de kender netværkene i landsbyen, og om de eventuelt kan beskrive dem.

Det kan være en god ide at følge et eller flere netværk i deres gøren og laden og derved få indsigt i aktiviteterne og fællesskabet. I kan blandt andet bade med vinterbaderne, eller drikke kaffe med strikkeklubben når de mødes. Nogle af netværkene har måske beskrivelser af deres opgave. Det gælder især de formelt nedsatte grupper, som arbejder med emner, der skal udvikle landsbyen.

Når I har beskrevet de formelle og uformelle netværk, kan I beskrive hvem, og hvor mange som deltager i netværkene. I kan også skildre, hvordan I sikrer at tilflyttere og borgere, involveres og engageres. Her er det tillige en god ide at redegøre for, hvordan I modtager nye borgere.

Under hjælpeværktøjer finder I blandt andet en række spørgsmål, som kan inspirere jer, når I arbejder med netværk.

Vurdering
For hvert kriterie skal landsbyen give sig selv point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau, landsbyen gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer, og ansøger. Her følger en beskrivelse, af de forskellige point-niveauer landsbyen vurderes ud fra.

1 point
Landsbyen har kun ganske få formelle netværk, og borgerne har ikke det store fællesskab ud over de traditionelle aktiviteter og festligheder. De fleste passer sig selv.

2 point
Landsbyen har nogle formelle netværk, hvor forskellige aldre og interesser er repræsenteret. Derudover er der enkelte uformelle netværk, men det kniber med fornyelsen og tilgangen til netværkene generelt.

3 point
Landsbyen har flere velfungerende netværk – både formelle og uformelle. Nye netværk kommer til, og nye borgere involveres og engageres i sammenholdet. Der tales meget med hinanden, og borgerne har en god følelse i forhold til at være en del af lokalsamfundet.

4 point
Landsbyen har mange velfungerede netværk, og borgerne sørger for at tale med ”naboerne” for derigennem at sikre et landsbyfællesskab. Borgerne mødes i forskellige sammenhænge – formelle og uformelle. De fleste borgere i landsbyen føler ansvar og deltager i fælleskabets dialog og samles i forbindelse med de formelle og uformelle aktiviteter.

5 point
Landsbyen er et stort netværk, holdt oppe af de mange andre formelle og uformelle netværk. Der er mange tråde, som binder landsbyen sammen. Landsbyens indbyggere kommer hinanden ved, og der er stor opbakning til arrangementer og fællesaktiviteter. Der er stor aktivitet og mange mødesteder. Borgerne er stolte af at bo i landsbyen og taler gerne positivt og sælgene om ”vores landsby”, når der er mulighed for at tiltrække besøgende eller tilflyttere.

Hjælpeværktøjer
På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

 Download Netværk som pdf

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *