EN SWOT analyse bruges til at beskrive landsbyen på 4 punkter:
Styrker (S-strengths)
Svagheder (W-weaknesses)
Muligheder (O-opportunities)
Trusler (T-treats)

I kan bruge analysen til at identificere styrker og svagheder i jeres landsby idag, samt muligheder og trusler, som fremtiden bringer. I kan også få identificeret en række indsatsområder, som borgerne i landsbyen ønsker igangsat. Dette er også en god måde at verificere overfor kommune, at jeres ønsker understøttes af en stor del af befolkningen i landsbyen.

På borgermødet gennemføres analysen på følgende måde:

Nedsæt som minimum 2 grupper, hvis muligt helts flere. Grupperne bør have mellem 5-8 deltagere alt efter fremmødet.

Start med at afsætte cirka 30 min til de to første (styrker og svagheder). Her ser I på landsbyen, som den er idag (nutiden). Hver af grupperne bruger tiden til at diskutere og skrive deres vigtigste pointer ned

Hernæst bruger I cirka 30 min på de to sidste (muligheder og trusler). Her ser I på landsbyen, som I gerne vil have den til at se ud. I ser på hvilke muligheder fremtiden bringer og hvilke trusler, der kan opstå. Her diskutere og nedskriver grupperne ligeledes deres pointer.

Når de to første runder er gennemført, skal grupperne bruge cirka 10 minutter på at prioritere 3 indsatsområder. 

Hvergruppe præsentere nu deres prioriteringer.

I kan evt. slutte af med at udvælge de tre vigtigste og tildele dem tovholdere.

Download arbejdsark til SWOT analysen

Kontakt gerne sekretariatet for mere viden om SWOT analysen

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *