Blomstrende Landsby

Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer og kommuner mulighed for at udmærke og synliggøre sig. Målet er at skabe udvikling og dialog lokalt.

Programmets grundpile er, at borgerne i fællesskab forholder sig til, hvordan det er at leve 2014-06-15 10.10.05og bo i deres landsby.

Blomstrende Landsby sikrer landsbyens borgere en mulighed for at udvikle sig frem mod egne strategiske mål og beslutninger. Dog altid i et samspil med kommunale planer og initiativer.

International inspiration
I en række europæiske lande har man indført Blomstrende Landsbyer. Tanken er, at vi i Danmark giver en tilsvarende mulighed for at synliggøre de velfungerende lokalsamfund og deres indsats for at gøre det attraktivt at leve og bo på landet. At en landsby blomstrer, kan ses på det liv og de initiativer, som findes rundt omkring i landsbysamfundene.

Blomstrende Landsbyer er i de europæiske lande bedst kendt på mængden af blomster ved vejsider og rundkørsler, men her i Danmark gælder det i særdeleshed det blomstrende liv, som fungerer mellem de mennesker, der lever og bor på landet.

Hvem har ansvaret for udvikling?

Initiativet kommer altid fra den enkelte landsby, som selv skal ønske udviklingen. Kommunen støtter og bidrager på områder, der kræver særlig indsigt og overblik.

Udviklingsprogrammet giver danske landsbyborgere en unik mulighed for at sætte kursen og farten i deres eget lokalsamfund. Initiativ og ejerskab skaber et fundament, som styrker relationerne indadtil i landsbyen. Dette medfører, at landsbyen fremstår som et samlet hele – når der skal samarbejdes med kommunen, erhverv, fonde mv. Omvendt får den blomstrende 0landsbys samarbejdspartnere en værdig medspiller.

Politisk og praktisk udvikler kommunens, regionens og landets landsbyer sig individuelt, men på et fælles grundlag, hvis overordnede mål er at bevare og styrke de danske landsbysamfund særligt hvad angår bosætning, turisme og erhverv.

Programmets inddeling
Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop den retning, som landsbyens borgere ønsker samt har mulighed for og ressourcer til.

Hvert niveau har sit fokusområde, som skal sikre en målrettet udviklingsindsats. På femte niveau finder vi de landsbyer, hvor der tænkes og handles i overensstemmelse med bæredygtige principper.

Niveau 1
Niveau 1 er landsbyens CV. Her arbejdes der med indblik, udsyn, netværk, foreningsliv og organisering. Det er et meget beskrivende niveau, hvor landsbyen får et indgående kendskab til egne styrker og svagheder. Det tager ca. 1 til 1,5 år at opnå blomst nummer et.

Jeg vil indrømme, at program nummer 1 var sejt, men det kom vi igennem, og vi var skide stolte af det. (Poul Verner Christensen, Årre)

Niveau 2
Niveau 2 består af kriterierne kulturelmangfoldighed eller temalandsby, udstråling, imødekommenhed, vision og lokaludviklingsplan. I processen med niveau 2 agerer landsbyerne typisk på de problemstillinger, de er blevet opmærksomme på ved niveau 1. Der bliver løbende igangsat og gennemført projekter. Arbejdet på niveau 2 varer derfor typisk en 2- 4 år.

Niveau 3
Niveauet består af tre selvvalgte kriterier. Landsbyen beskriver inden opstarten på niveau 3 de selvvalgte kriterier. Formentlig vil en eller flere af de tre kriterier udspringe af indsatsområderne beskrevet i udviklingsplanen på niveau 2. De to øvrige niveauer er synliggørelse og kommunikation samt landsbyledelse og motivation. 

Niveau 4 & 5
Disse niveauer udvikles efterhånden, som landsbyerne opnår henholdsvis tre og fire blomster. På samme vis som niveau 3 vil 4 og 5 sandsynligvis bestå af en række selvvalgte kriterier. Niveau fem udmunder formentligt i en certificering af landsbyen i forhold til de styrker, projekter og temaer landsbyen besidder og har valgt.

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *