Kontingent og økonomi

Der er to former for medlemskab af programmet. Et kommunalt medlemskab og et landsbymedlemskab.

Kommunalt medlemskab
For at en landsby kan søge om optagelse som Blomstrende Landsby, skal landsbyens kommune være tilmeldt udviklingsprogrammet. Det er væsentligt for landsbyerne at kommunen bakker op, men lige så vigtigt er en gensidighed for kommunerne, da udviklingsprogrammet skal realiseres i trit med den kommunale strategi.

Det årligt kommunale kontingent er 22.000 kr. plus moms.

Dette kontingent giver mulighed for:

 • Inspiration og rådgivning via sekretariatet, som administrerer og driver udviklingsprogrammet
 • Markedsføring på landsplan og via hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk
 • Markedsføring og deltagelse i arrangementer med mere
 • Adgang til uddannelse og kurser for kommunale medarbejdere
 • Anvendelse af logo i forbindelse med kommunale aktiviteter og markedsføring

Landsbymedlemskab
Når en landsby ønsker optagelse i udviklingsprogrammet, skal der fremsendes en ansøgning. Når landsbyen er kåret som Blomstrende Landsby og ønsker at bevare sin blomsterstatus, skal landsbyen en gang om året fremsende en udviklingsrapport til sekretariatet.

Landsbyer, som søger om optagelse i udviklingsprogrammet, eller som allerede er kåret som en Blomstrende Landsby, skal årligt betale 1500 kr. plus moms i kontingent. Derudover er der en udgift i forbindelse med opsætningen af flag. Dette beløb varierer i forhold til landsbyens ønsker.

Flaget, der tilkendegiver, at landsbyen er optaget, kan opsættes centrale steder i landsbyen.

Kontingentet giver adgang til:

 • At landsbyer, der enten søger optagelse som Blomstrende Landsby, eller som allerede er en Blomstrende Landsby, hvert år vil modtage besøg af Den Lokale Komite  
 • At modtage udviklingsmateriale til de fem niveauer i form af fyldige beskrivelser af kriterier og udviklingsmuligheder
 • At sparre med sekretariatet via mail og telefon
 • At få adgang til netværk og vidensdeling i forhold til udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby og generelt i forhold til landdistriktsudvikling
 • At få adgang til uddannelse og kurser for landsbyens borgere
 • Alle Blomstrende Landsbyer afleverer hvert år en udviklingsrapport, som skal sikre, at landsbyen stadig opfylder sine blomstrende kriterier