De lokale komiteer

De lokale komiteer sammensættes ad hoc af formanden for Den Nationale Komite og i samarbejde med sekretariatet. Medlemmerne varierer alt afhængigt af de kriterier, der skal vurderes. Komiteernes opgave er at være sparringspartnere ved indsendte ansøgninger fra de Blomstrende Landsbyer og vurdere, om der er overensstemmelse med den udvikling, som ansøgningen redegør for.

Komiteerne aflægger landsbyerne besøg med to til fire personer, som har særligt kendskab til de mål, den pågældende landsby har redegjort for i den indsendte ansøgning.

De lokale komiteer kan kontaktes via sekretariatet på telefon: 76 340 350

Der findes lokale komiteer fordelt over hele landet. Formænd, nævnt først, og medlemmer kan ses af nedenstående. Det er muligt at maile de enkelte medlemmer direkte:

Lokalkomite Nord & Midt

Jørgen Møller,  jm@plan.aau.dk    
Jette Hansen, jette@sorring.dk
Gunhild Olesen Møller,  gunhild@lal.dk
Vibeke Davidsen,  vdavidsen67@gmail.com
Tonni Bjerrum,  bjerrum@post11.tele.dk
Jens Jørgen Andreasen,  jla@sejetnet.dk

Lokalkomite Syd
Helge Petersen, damhus44@mail.tele.dk   
Margrethe Stenger,  margrethe@stenger.dk
Volker Schade,  volker@bbsyd.dk
Arne Hansen,  ahhagro@mail.tele.dk  
Erik Rytoft Jensen,  rytoft@mail.tele.dk  
Inger Plauborg,  plauborg@tandslet.dk  

Lokalkomite Fyn   
Helge Petersen, damhus44@mail.tele.dk   
Alice Top-Rasmussen,  atop@mail.dk  
Steen Outzen, steen.outzen@gmail.com 

Lokalkomite Sjælland
Peter Holst,  ph@ldhus.dk  
Svend Aage Larsen,  sv.aa@udvej.com  
Troels Birk Kristoffersen,  annetroels@gmail.com  
Lisbeth Hedelund Andersen, beth-h-a@worldonline.dk      
Karen Bie Lilleør,  karenlilleoer@gmail.com  
Ebbe Bressing,  bressing@mail.tele.dk