Beskrivelse

Dette kriterie handler om jeres og besøgendes syn på landsbyens udstråling. Det handler om landsbyens fysiske udseende nu og i fremtiden. I skal drøfte, hvordan landsbyens huse og haver, fælles pladser og rum, forfaldende og tomme huse, kunst, virksomheder mv. tager sig ud for indbyggere og for besøgende. I skal tillige diskutere, om det er fællesskabets opgave at sætte en norm for landsbyens udtryk samt niveau for orden og skønhed. Herunder tager I også stilling til, hvad I synes er smukt, pænt og rent.

Førstehåndsindtrykket betyder meget for turister, potentielle tilflyttere samt gæster og folk på gennemfart. Det skal I arbejde med i dette kriterie for på den måde at skabe et mere objektivt billede af jeres landsby.

Det handler om at føle sig godt tilpas. I skal tage stilling til, hvad det betyder at føle sig godt tilpas. Nogen trives i rod, andre skal have orden. Nogle vil have klippede hække inden Sct. Hans, andre er ligeglade. Nogle vil have sprossevinduer, andre vil have store termoruder. Nogle vil have glaserede tegltage og andre stråtage. Nogle ønsker at deres haver skal være parcelhushaver, andre vil have bondehaver, andre igen japanske haver. Der er også nogle, der bruger haven som losseplads.

I skal også se på landsbyen som en helhed. Hvert hus kan være smukt og velholdt i sig selv, men de udgør ikke nødvendigvis en helhed. Det skal de måske heller ikke.

Opgaven

Under udstråling skal I beskrive, hvordan landsbyen ser ud nu og i skal drøfte hvordan den skal se ud i fremtiden. I skal også beskrive, hvordan I vil opnå jeres vision for landbyens udstråling. I kan komme ind på æstetik, indtryk, udstråling, helhed, forskellighed, skønhed og tilpashedsfølelse.

I skal kigge på bygningsmasser, fri pladser, fællesarealer, byrum, kunst, seværdigheder, huse og haver m.m. Diskuter hvad I syntes er pænt, og hvad I syntes er mindre pænt. Husk at respektere hinandens holdninger.

Start fx med at udvælge en lille gruppe, som lejer turister i landsbyen for en dag. Udstyr dem med et kamera, så de kan dokumentere alt, der springer i øjnene – både det positive og det negative. Forstil jer, hvordan I kan forbedre de negative billeder, og hvordan I kan fremhæve landsbyens positive sider. I kan evt. invitere en ude fra til at deltage i gruppen fx en bekendt i en af nabolandsbyerne eller en fraflytter .

Ud fra billederne kan I beslutte, hvilke initiativer (hvis dette er nødvendigt) I vil igangsætte. Det kunne være, I har brug for en fælles oprydningsdag. Fokus på en ren natur i institutionerne. Blomster på alle fælles pladser. Plante træer og meget mere. Måske har I allerede sådanne projekter kørende, i så fald skal I blot beskrive dem. I må gerne lade billederne indgå i ansøgningen.

Husk at det kan være svært at nå til enighed, om hvad der er smukt, men I kan lytte til hinanden og forsøge at forstå forskellighederne.

Under hjælpeværktøjerne kan I søge yderligere inspiration til arbejdet og beskrivelsen af kriteriet. Kontakt også gerne sekretariatet for yderligere hjælp.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen selv give sig point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau I gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer og ansøger. Her følger en beskrivelse af, de forskellige point-niveauer landsbyens vurderes ud fra.

1 point

Landsbyen opleves langs de vigtigste veje umiddelbart som en lokalitet, hvor alle bygningerne i hovedtræk er velholdte. Her er pænt og ordentligt, og der findes ingen efterladte bilvrag eller biler og campingvogne uden nummerplader. Landsbyen virker ikke i forfald – men uden den store visuelle personlighed. Fremgang spores ikke. Byen mangler sammenhæng og helhedsindtrykket er lidt forvirrende.

 2 point

Alle landsbyens bygninger fremstår som velholdte, og forhaver og indkørsler er passet med omhu. Hække klippes sådan cirka til Sankt Hans, kalkede huse kalkes sådan cirka til pinse. De kommunale, offentlige rum fremstår som nogenlunde velpassede, og inventaret i det offentlige rum er OK og af nogenlunde kvalitet materialemæssigt og æstetisk. Hvert enkelt element i landsbyen er indbydende, men helheden mangler, og der bydes ikke på overraskelser eller lukkede rum til at hvile i. Der er arbejdet med enkeltelementerne i byen, men ikke med helheden.

3 point

Man kan se at de første skridt er taget til at gøre noget ved helheden i landsbyen. Der er tiltag om sikring af bløde trafikanter, og der er påbegyndt fartdæmpende foranstaltninger. Derfor er visse gaderum også opholds- og legearealer på børns og på fodgængeres og cyklisters betingelser. Legepladser, hvis de findes, er velholdte og indeholder kun lovlige redskaber, legehuse og bundmaterialer. Opholdspladser er velholdte, rene og indbydende.

4 point

Nyt og ældre byggeri spiller fint sammen. I nyere byggeprojekter er der kun anvendt byggematerialer, der spiller sammen med de ældre. Der findes kun få bygninger der stikker af fra helheden. Der er enkelte gode kig og man får lidt lyst til at opholde sig i byrummet, som er indrettet til ophold. Der arbejdes med genplantning af allé-/vejtræer, hvor dette kan understøtte den visuelle og æstetiske oplevelse af landsbyens fysiske rum. Stendiger, plankeværker, stakitværk og hegn er velholdte og fremstår i god kvalitet materialemæssigt og æstetisk. Det er tydeligt, at man arbejder hen mod en helhed i indtryk. Man er enige om, hvordan det skal se ud i byen.

5 point

Byen markerer sig nu afgrænset og som en helhed. Der er anlagt en fællesparkering til landsbyens lastbiler, håndværkerbiler og campingvogne. Når man bevæger sig gennem byrummet, er der intet, der springer ubehageligt i øjnene. Landsbyen er præget af helhed og sammenhæng. Den fremstår indbydende og besøgendes umiddelbare reaktion er, at her er dejligt at være rent fysisk. Der er muligheder for brug af toiletter og for at slippe af med affald. Måske er der en indbydende kro/café/kaffestue/is og pølsehus. Byen inviterer til ophold.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

Download kriterie 7 som pdf

 
 

InfoLand nyheder

Denne hjemmeside er endnu ikke koblet på InfoLand
KontaktInfoLand Support

Kort over Blomstrende Landsbyer
Besøg vores facebookside
Se optagelsesansøgningerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *