Niveau 2

I har nu den basale viden om landsbyen på plads. Niveau 2 er det planlægende niveau, hvor I undersøger, hvilken landsby I er og gerne vil være. Niveau 2 munder ud i en lokal udviklingsplan (LUP), som I skal bruge i det videre forløb. 

Kriterierne på dette niveau handler bl.a. om kulturel mangfoldighed, landsbyens udstråling og imødekommenhed og afsluttes med en vision og LUP. Nogle af kriterierne og rammerne opfylder landsbyen måske allerede. Andre er nye udfordringer, der skal udvikles. 

Niveau 2 er i sin opbygning og form som niveau 1, dog skal niveau 6-8 beskrives inden i kan gå i gangmed visionen og LUP´en. I må forvendte, at det kræver mere af jer og tager længere tid. I vil sikker også opleve, at I undervejs igangsætter og gennemfører forskellige projekter. Og det er helt naturligt. 

De fem kriterier

Det andet niveau er det planlæggende niveau. Niveauet handler om at igangsætte og implementere tiltag, der skaber synlig udvikling, glæde og motivation hos borgerne samt omgivelserne. 

De fem kriterier er: 

  1. Kulturel mangfoldighed eller et kulturelt tema
  2. Udstråling
  3. Imødekommenhed
  4. Vision  
  5. Lokaludviklingsplan 

Under de enkelte kriterier er der en udførlig forklaring og beskrivelse af de fem niveauer, som landsbyen skal arbejde med. Arbejdet med disse er fem forskellige opgaver. 

For alle kriterier gælder, at det er landsbyen selv, der beskriver det enkelte kriterie. Start med at skabe et overblik over, hvilke data og oplysninger I allerede har tilgængelige, og planlæg herefter, hvorledes I fremskaffer det, der mangler i forhold til hvert af de fem kriterier. 

Når arbejdet med et kriterie er færdigt, skal landsbyen selv vurdere, hvor på skalaen fra 1 til 5 point landsbyen befinder sig. Retningslinjer for denne pointgivning findes under det enkelte kriterie. Vurderingen kan benyttes som en guideline for, hvor landsbyen gerne vil befinde sig. Ønsker I fx at opnå 4 point, men ligger lige nu på en 2′er, kan I benytte skalaen til at se, hvilke projekter og data I skal igangsætte/ undersøge. 

Afslutningsvist udfyldes vurderingsskemaet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *