05 Organisation

Beskrivelse

I dette kriterie skal der redegøres for, hvordan landsbyen arbejder med organisation. Landsbyen bør finde sammen og kunne tale med én stemme i forhold til omverdenen.

Der skal skabes eller videreudvikles i forhold til en samlende fællesforening, lokalråd, e.l. Der arbejdes med det overordnede for landsbyen.

Nogle af de elementer et lokalråd arbejder med er strategi, handlingsplaner, samarbejde med kommunen, vedligeholdelse af bygningsmasser, projekter og ikke mindst samarbejdet med nabolandsbyerne.

Der er typisk mange af disse opgaver, der i dag ikke varetages af de etablerede foreninger. Som udgangspunkt er der derfor ingen konflikt i forhold til det allerede eksisterende foreningsliv, når der dannes en fællesforening. Vi kalder det et lokalråd, men kært barn har mange navne.

Et lokalråd kan bl.a. bestå af repræsentanter fra foreningslivet, institutionerne, erhvervslivet og borgerne. Denne konstruktion gør det muligt for landsbyen at skabe et fællesskab i forhold til udvikling.

Nogle blomstrende landsbyer er etableret som samfundsklynger bestående af flere landsbyer. Her er det især vigtigt at organisere sig på en måde, så de deltagende landsbyer er repræsenteret og bliver hørt.

Opgaven
Her følger nogle forslag til, hvordan I kan beskrive den måde, I er organiseret på i landsbyen. I kan også søge inspiration i ”hjælpeværktøjerne”.

I skal starte med at beskrive jeres lokalråd, eller den fællesforening I har dannet. Her kan I komme ind på aktørerne, sammensætning af bestyrelsen, størrelse samt alder på lokalråd. Blot for at nævne nogle.

Herefter kan I skildre de opgaver og projekter lokalrådet varetager. I kan eventuelt lave en liste over kommende, påbegyndte og afsluttede projekter fordelt på år.

Til slut kan I beskrive, hvorledes sammenarbejdet med kommunen, nabolandsbyer og aktører i landsbyen fungerer. Eller henvis til udsyn, hvis I allerede har beskrevet det.

Det er en fordel at holde borgere, kommune, nabolandsbyer og aktører opdateret via fx nyhedsbreve, referater, løbende orienterings-møder. Nye informationskilder såsom infoskærme, SMS-kæder, sociale medier, herunder facebook vinder indpas.

I kan løbende opsøge foreninger, erhvervslivet, institutioner og borgere for at opfordre dem til at deltage i lokalrådets arbejde. Eventuelt som repræsentanter i bestyrelsen, nedsatte udvalg (formelle netværk) og ad hoc opgaver. Beskriv gerne hvordan I sikre opbakning i landsbyen til lokalrådets arbejde.

Hvordan etableres et lokalråd              
Et lokalråd sammensættes af de aktører, der er i lokalområdet. Disse danner repræsentantskabet, der har stemmeret i forhold til valg af bestyrelsen. Aktørerne er foreningerne, erhvervslivet, kommunale institutioner og borgerne. Hvorledes sammensætningen er, og hvor mange der sidder i en bestyrelse tilpasses lokalt. Der vælges en bestyrelse og en formand. Bestyrelsen har herefter et overblik, i forhold til udviklingsplaner for landsbyen, samt kontakt til kommunens politikkere og embedsmænd.

Måske har jeres landsby allerede en fællesforening, som I kan videreudvikle på. Måske skal I til at etablere et lokalråd. I begge tilfælde er der hjælp at hente hos sekretariatet eller hos andre landsbyer med etablerede lokalråd.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen give sig selv point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau, landsbyen gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer, og ansøger. Her følger en beskrivelse, af de forskellige point-niveauer landsbyen vurderes ud fra.

 1 point

Landsbyen har ikke en egentlig fællesforening. Borgerforeningen eller anden etableret forening har påtaget sig rollen som koordinerende.

2 point

Landsbyen har et velfungerende samarbejde mellem foreningsliv, erhvervsliv og borgere generelt. En fællesforening er ikke etableret, men den eksisterende forening har påtaget sig koordinatorrollen.

3 point

Landsbyen har en fællesforening, der er nyetableret inden for det seneste år. Foreningen har en bred opbakning i landsbyen. Den valgte bestyrelse og formand har påbegyndt det overordnede og strategiske arbejde for landsbyen.

4 point

Landsbyen har en etableret fællesforening. Opbakningen i landsbyen er bred, og der er etableret et fornuftigt samarbejde med andre landsbyer og kommunen. Fællesforeningen sikrer, at der laves forankrede planer for fremtiden.

5 point

Landsbyen har en etableret og velfungerende fællesforening. Opgavefordelingen mellem fællesforeningen og andre aktører er veldefineret og indarbejdet. Samarbejdet med andre landsbyer og kommunen er fremadrettet og etableret på flere niveauer. Landsby og kommune er samarbejdspartnere på enkeltsager og strategisk niveau.

Hjælpeværktøjer
På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst. 

Download Organisation som pdf

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *