03 Værktøjer

Spørgsmål der kan starte en dialog
Landsbyens foreningsliv kan beskrives på mange måder. Her følger en række spørgsmål, der kan bruges som inspiration til at arbejde med kriteriet for foreningsliv.

Om foreningerne
• Hvor mange foreninger er der i jeres landsby/ lokalområde?
• Hvilken slags foreninger er der i jeres landsby/ lokalområde, og hvorledes er de organiseret?
• Er det traditionelle foreninger med generalforsamling og formand – eller er de organiseret på anden måde?
• Er der uorganiserede sammenslutninger, hvor rammerne ikke er så formelle?
• Hvilke tilbud til borgerne repræsenterer foreningerne, og er tilbuddene for børn, unge, ældre eller familier?
• Hvor mange mennesker er mulige medlemmer, og hvor mange af disse er medlem i én eller flere foreninger? En person tæller kun én gang.

Om foreningssamarbejde:
• Hvorledes samarbejder foreningerne?
• Er der et formelt og fast aftalt samarbejde i en fælles forening, eller er det mere aktivitetsbestemt og måske mere uformelt?
• Beskriv samarbejdet og eksempler på samme.

Foreningslivets involvering:
• Hvordan arbejder foreningerne med lokalbefolkningens involvering i foreningen?
• Hvorledes rekrutteres frivillige til bestyrelser, udvalg og til trænerjobs?

Om foreningsledelse:
• Arbejder foreningerne bevidst med en langsigtet planlægning af aktiviteter og medlemshvervning?
• Har foreningerne en beskrevet plan for de kommende år (årshjul)?
• Arbejder foreningerne dynamisk med udvikling af aktiviteter og organisering?
• Hvorledes fungerer bestyrelsesarbejdet?
• Tilbydes lederne løbende uddannelse i forhold til trænerjobs og bestyrelsesarbejde? I givet fald hvilke?
• Hvorledes kommunikerer foreningerne med medlemmerne og med omverdenen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *