03 Foreningsliv

Beskrivelse

I dette kriterium skal landsbyens foreningsliv beskrives. Foreningslivet er ofte omdrejningspunktet for fællesskabet, arrangementer samt frivillighed og dermed et naturligt udgangspunkt for udvikling.

I Danmark har vi et velfungerende og veludbygget foreningsliv. Dette kriterie giver mulighed for at beskrive og kortlægge foreningslivet i landsbyen. Foreninger er kendetegnet ved, at de er etableret med vedtægter, årsmøde, en valgt bestyrelse m.m.

En beskrivelse af foreningslivet rummer mange dimensioner. Men det er vigtigt, at beskrivelsen indeholder et gennemgående udviklings-perspektiv. Foreningerne er vigtige både i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af borgere. Mange børn og unge tilbringer en stor del af deres tid her.

Kriteriet bør, foruden de foreninger der ligger I landsbyen, tillige indeholde en beskrivelse af de foreninger, som ligger uden for landsbyen, men er tilgængelige for borgerne.

Når I har et overblik over foreningerne i området, er det lettere at se hvilke aktiviteter som mangler og måske skal etableres.

Opgaven
Landsbyens foreningsliv kan beskrives på mange måder. Her følger en række redskaber og øvelser, som kan inspirere jer. I kan søge yderligere inspiration under ”Hjælpeværktøjer”.

Første skridt er, at I starter med at beskrive foreningerne. I kan undersøge, hvor mange foreninger der er, og hvilke aktiviteter de tilbyder. Foreningernes målgrupper er også relevante. Beskriv gerne hver forening for sig. Forhør jer hos kommunen eller tjek deres hjemmeside, her kan I som oftest få en oversigt over foreninger og aktiviteter, samt hvem aktiviteterne henvender sig til – børn, unge, ældre eller familier.

Det er ligeledes en fordel at skildre, hvorledes foreningerne er organiseret, samt hvor mange i landsbyen som deltager i foreningsaktivitet. Herefter kan I beskrive, hvordan foreningerne samarbejder på tværs, og hvor der ville være mulighed for nyt samarbejde.

Udover at beskrive hvordan foreningerne er organiserede, kan I desuden skildre, hvordan foreningerne arbejder med ledelse og rekruttering af frivillige. Har de lavet planer, korte og langsigtede, og tilbyder foreningerne de frivillige ledere kurser.

I kan eventuelt lave interviews med de forskellige formænd for foreningerne. I kan også lave et lille spørgeskema, som I uddeler til bestyrelserne.

Ved at inddrage foreningernes bestyrelser i processen, får de også et ejerskab for Blomstrende Landsby, og den udvikling I ønsker for landsbyen.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen give sig selv point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau landsbyen gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer, og ansøger. Her følger en beskrivelse, af de forskellige point-niveauer landsbyen vurderes ud fra.

1 point

Landsbyen har et begrænset foreningsliv.

2 point

Der er tradition for et foreningsliv, der gennem årene har været forankret i en klassisk foreningsstruktur. Der findes intet, eller næsten intet, samarbejde på tværs af foreningerne. Foreningslivet er stagneret og i visse tilfælde nedadgående.

3 point

Landsbyen rummer et bredt fungerende foreningsliv med et klassisk udbud af aktiviteter. Der er et vist samarbejde på tværs af foreningerne, og dele af foreningslivet arbejder med modernisering af egen forening (aktivitets- og organisationsudvikling).

4 point

Landsbyen kan fremvise et bredt, velfungerende foreningsliv med forskellige tilbud til borgerne. Der er et praktisk samarbejde på tværs af foreningerne. Der er et udbredt ønske om samarbejde og modernisering af lokalområdets foreningsliv. Der er enkeltsagskontakt til kommunen i forbindelse med samarbejde om enkeltprojekter.

5 point

Landsbyen har et moderne foreningsliv, som er aktivt opsøgende og en udviklende dynamo i lokalsamfundet. Der er et veludviklet organiseret og uorganiseret samarbejde mellem de forskellige foreninger. Der arbejdes bevidst med at engagere lokalområdets forskellige befolkningsgrupper og interessefællesskaber. Der er en velfungerende projektkultur, og der er direkte og indirekte kontaktflader til kommunen.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst. 

Download Foreningsliv som pdf

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *