02 Udsyn

Beskrivelse

I dette kriterium skal der redegøres for, hvilket udsyn landsbyen har. Her beskrives forholdet til nabolandsbyer, kommunen samt kommunens andre landsbyer.

Sammen er vi stærkere! Udsyn handler om, at den enkelte landsby forstår sig selv som en del af noget større, så der skabes plads til helhedstænkning. Ingen ildsjæle eller landsbyer er hævet over fællesskabets styrker.

Landsbyen er en del af en kommune, som ofte omfatter mange landsbyer, hvoraf nogle af landsbyerne er éns naboer. Som landsby har man ret til, og behov for, at være sig selv nærmest. Det er med andre ord OK, at der er en sund konkurrence mellem landsbyerne i forhold til udvikling og synlighed.

Et tæt og velfungerende samarbejde med éns nabolandsbyer, og ikke mindst med kommunen, er helt centralt for kriteriet ”udsyn”.

Traditionelt tænker ildsjæle og landsbyer kortsigtet. Ildsjæle tænker hurtigt og handler ofte i nuet, hvis muligheden for et projekt er til stede. Kommunen er en forvaltning, og dens arbejdsgange bygger på tid til undersøgelse og eftertanke, inden beslutninger kan tages. Kun hvis der skabes en forståelse for fælles udvikling mellem aktørerne, og en koordineret hastighed for samarbejdet, kan kriteriets ramme udfyldes.

Der skal og bør være udsyn nok til,
at den enkelte landsby,
til enhver tid,
har et overblik over en helhed
som omfatter de andre landsbyer, og at kommunens planer understøtter det fremtidige lokale arbejde.

Opgaven

Hensigten er at starte en dialog i landsbyen med nabolandsbyer og med kommunen.

Tanken er, at I skal fordele mulighederne og ressourcerne landsbyerne imellem i stedet for at konkurrere. Således undgår I, at alle landsbyer gør det samme. Lav andre aktiviteter, som bakker op og underbygger hinandens ideer og tiltag frem for aktiviteter, som kolliderer med naboernes. I mange tilfælde vil det medføre flere deltagere til aktiviteterne. Derved bliver det sjovere og mere attraktivt.

I skal beskrive jeres forhold og samarbejde på tre fronter: Nabolandsbyer, kommunens andre landsbyer og kommunen.

I kan for eksempel starte med at beskrive jeres forhold til nabolandsbyerne. Giv gerne eksempler på, at jeres landsby har taget initiativ til et samarbejde med andre landsbyer. I kan også besøge nabolandsbyerne og eventuelt sammen planlægge årets aktiviteter.

Hvis I ikke allerede har et samarbejde med jeres nabolandsbyer, har I chancen for at begynde nu.

I kan nu udføre sammen øvelse i forhold til kommunens andre landsbyer. Måske er kommunens landsbyer organiseret i et landdistriktsråd/ udviklingsråd/ fællesråd. Hvis dette er tilfældet, er det ligeledes relevant at beskrive landdistriktsrådets organisering, arbejdsområder, økonomi med videre.

I kan eventuelt arrangere et møde med de andre landsbyers lokalråd, hvor I udveksler erfaringer og ideer. Læs også gerne de andre landsbyers udviklingsplaner, så I ved, hvad der rører sig. Måske åbner der sig en mulighed for at samarbejde.

Til slut skal I se på jeres forhold til kommunen. I skal beskrive jeres relation til kommunen, de personer I har kontakt til (politikkere og embedsmænd) og på hvilke områder i samarbejder. Hold eventuelt et møde med kommunen, hvor I fortæller om jeres planer, og I høre hvilke planer kommunen har for jeres område.

Det er også en god ide at lægge en plan for, hvordan I kan sikre at kommunen løbende får kendskab til jeres ønsker og planer. Gerne for de kommende 1 – 5 år.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen give sig selv point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau landsbyen gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer, og ansøger. Her følger en beskrivelse, af de forskellige point-niveauer landsbyen vurderes ud fra.

1 point

Der er et ikke et organiseret samarbejde mellem jeres landsby og nabolandsbyerne. Når et samarbejde er oplagt, taler man med hinanden og laver praktiske løsninger. Samarbejdet med kommunens øvrige landsbyer og kommunen fungerer på samme måde. Når der er behov for det, samarbejdes der.

2 point

Der er et velfungerende samarbejde med nabolandsbyerne, hvilket har stået på i flere år. Tovholderne fra de forskellige landsbyer kender hinanden og har en fælles idé om, hvad dette samarbejde vil og skal medføre. Der findes ikke et formaliseret og nærmere aftalt samarbejde med kommunen og de øvrige landsbyer.

3 point

Landsbyen har et beskrevet og planlagt samarbejde med nabolandsbyerne i forhold til aktiviteter, attraktioner og andet, hvor der sker størst mulig koordinering og deltagelse i alle aktiviteter og indsatsområder. Landsbyen taler jævnligt med de øvrige landsbyer i kommunen om udvikling og fælles indsats. Tillige er der et samarbejde med kommunen, fra sag til sag, på traditionel vis gennem politikere og embedsmænd.

4 point

Landsbyen deltager i det kommunale fællesråd, hvor landsbyerne i samlet flok koordinerer og samarbejder med kommunen. Samarbejdet mellem kommunens landsbyer er organiseret og funktionelt. Deltagelse i et sådant forum kræver, at jeres landsby har ønske om at udvikle jer i fællesskab med de andre landsbyer i kommunen. Landsbyens samarbejde med kommunen er løbende, og ikke alene sags- orienteret, da kommunen modtager information om landsbyens planer og aktiviteter, i en løbende dialog.

5 point

Der er tradition for, at landsbyerne i kommunen samarbejder om de overordnede sager og tiltag. Dette sker gennem det kommunale fællesråd, hvor der er en god, systematisk og løbende dialog med centrale politikere og embedsmænd. Dialogen omfatter aktuelle sager, men omhandler i særdeleshed den fælles fremtid og udvikling, samt landsbyernes ønsker i forhold til den kommunale forvaltning og beslutning. Landsbyen tager del i helheden, som både består af kendskabet og fællesskabet med nabolandsbyerne, alle kommunens landsbyer samt selve kommunen. Denne helhed er velfungerende for alle parter.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst.

Download Udsyn som pdf 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *