01 Værktøjer

Spørgsmål til den første dialog
• Hvor mange mennesker bor der i landsbyen,
• Hvor mange føler tilknytning hertil?
• Hvordan er aldersfordelingen på disse indbyggere, og hvordan ser husstands-/familiestrukturen ud?
• Hvilken uddannelse, joberfaring og hvilke fritidsinteresser har landsbyens indbyggere?
• Hvor mange har boet her hele deres liv, og hvor mange er tilflyttere?
• Hvordan er engagementet i landsbyens liv, foreninger, gøremål m.m.?

Spørg Kommunen
Når I arbejder med niveau 1, er der hjælp at hente hos jeres kommune. Kontakt dem I forhold til hjælp med data på jeres borgere. Kommunen har adgang til en række data, som I umiddelbart kan benytte I jeres arbejde. Sandsynligvis kan de også hjælpe jer med at skaffe specifikke data I måtte have brug for.

Borgerundersøgelse
Viden om borgerne i lokalsamfundet er vital. I skal på i jeres arbejde kikke indad og skabe en dybere viden, end den I måske har i dag. Det gøres allerbedst ved at spørge alle borgere, hvad de synes om at bo i jeres lokalsamfund, hvilke aktiviteter der gør brug af i dagligdagen, hvilke de kunne ønske sig, og en hel række andre afklarende spørgsmål.

Dette kan gøres på forskellig vis. Vælger I selv at løse opgaven er det en tur rundt til alle husstande og helst med en fysisk kontakt. Det er tidskrævende, men giver et fantastisk billede af borgerne ønsker. Der skabes et fuldstændigt billede af hvor mange aktive, frivillige m.m. I har til rådighed. Såfremt I vælger denne løsning, finder der her eksempler på hvad andre lokalsamfund har spurgt om i lignende undersøgelser. Brug det som inspiration, og under medlemmerne kan I finde kontaktpersoner, hvis I ønsker en uddybning af deres løsning.

En anden løsning er at gøre brug af forskellige værktøjer og konsulenthjælp. Her finder i en række muligheder, som på ingen måde er komplet, men kan bruges som inspiration.

SWOT Analyse

Tolkning og kommunikation af data
En stor mængde data bliver til rådighed, når I arbejdet med kriteriet ”Indblik”. Der skal efterfølgende laves opstillinger af disse og drages konklusion. Forsøg at inddrage borgere i dette arbejde som har erfaring med dette, så der ikke drages forkerte konklusioner. Hvis I ikke har sådanne ressourcer, så søg dem hos konsulenter eller måske i nabosamfundet.
Data kan være følsomme, derfor bør I huske at ingen enkeltpersoner, bliver synlige I de data der offentliggøres. Hvis det omvendt giver mening at citerer borgere, bør I sikre deres accept inden brugen.

Tillige skal I overveje hvilke data der alene er til brug for det fremadrettede arbejde og hvilke der skal offentliggøres. Det er væsentligt, at mængden af offentliggjorte data ikke bliver for stor, og at de kommunikeres på en forståelig måde. Gerne støtte af grafer og illustrationer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *