01 Indblik

Beskrivelse

Inden for dette kriterium arbejdes der med at få et overblik over landsbyens befolkning, erhverv og historie, således at der med afsæt i dette materiale kan arbejdes med at opdage fremtidens udfordringer.

En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Historien, kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og bidraget til udvikling af landsbyen, kan med fordel bringes frem i lyset.

Der kan være tale om en analyse, der beskriver landsbyen før, nu og i fremtiden gennem faktuelle oplysninger og tal. Omfanget skal være af en sådan karakter, at alle borgere, i og omkring landsbyen, efter gennemlæsning har et klart, faktuelt billede af den landsby, de bor i -eller kunne tænkes at bosætte sig i.

Fundamentet for en landsbys udvikling er de ressourcer, der er til stede nu, i morgen og i fremtiden. Landsbyen og dens indbyggere bør være bevidste om dette, og sikre at den viden altid er til rådighed for borgere, turismeaktører, erhvervslivet, foreninger, kommune og andre, der arbejder med udvikling i forhold til landsbyen.

Dem, der er foran,
kommer først til fremtiden,
så det handler hele tiden om at være
ét eller to år forud med planlægningen

Opgaven

En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Her skal I kende og beskrive jeres historie, kulturarv, befolkning og erhverv.

Der er en mængde grundviden, som kan være udgangspunktet for analysen og beskrivelsen af landsbyen, men da behov, metode og detaljegrad kan og skal være forskellig fra landsby til landsby, skal følgende ikke betragtes som en facitliste – men som inspiration.

I kan starte med at beskrive landsbyens historie. En god ide er at inddrage den eller de personer i landsbyen, I ved kender og gerne fortæller byens historier videre.

Herefter kan I beskrive landsbyens demografi. Hvad kendetegner landsbyens borgere? Øvelsen giver jer et indblik i, hvilke ressourcer I har, og hvem der er gode til hvad. Under demografien kan I komme ind på følgende punkter: Indbyggertal, aldersfordeling, familiestruktur, tilflytter, engagement m.m.

I kan eventuelt kontakte kommunen for oplysninger om landsbyens indbyggere.

Næst herefter kan I undersøge erhverv, servicetilbud for fastboende og turister, attraktioner og fritidstilbud. I kan blandt andet undersøge følgende:

• Antallet af virksomheder og fordelingen på fagområder, industri, servicefag, gårdbutikker m.m. i landsbyen gøres op.

• Er der turisme i eller nær landsbyen? Kan I beskrive aktiviteter såsom sommerfest, markeder, attraktioner og seværdigheder samt opgøre antallet af besøgende og overnattene.

Til slut skal I fremtidsskrive jeres materiale. Det giver jer et indblik, hvilke erhverv og turister I har i fremtiden. Her er nogle eksempler på fremskrivningen:

• Aldersfordelingen kan fremskrives ét, to, tre eller flere år, hvilket giver et billede af, hvor der er behov for udvikling. Eksempelvis vil en sådan fremskrivning kunne fortælle om antallet af skolesøgende børn, unge, der måske flytter væk for at læse, og behov for aktiviteter i forhold til antal ældre. Brug evt. Danmarks Statistik’s database.

• Antallet af arbejdspladser og behov for faglige ressourcer hos virksomhederne kan være med til at skabe synlighed, i forhold til hvilke tilflyttere der evt. kunne få et job lokalt. På den måde bliver det eksempelvis synligt, at frisøren lukker om to år, og måske kan landsbyen så gøre noget for at tiltrække en ny frisør.

 • Såfremt turismen er stigende, kunne det danne grundlag for yderligere markedsføring, nye tiltag til aktiviteter og overnatning eller noget fjerde.

Under dette kriterier kan I med fordel udarbejde et spørgeskema med – for jer – relevante spørgsmål til husstandsomdeling (man kan overveje at komme rundt og indsamle skemaerne efterfølgende, i stedet for at borgerne selv skal aflevere dem).

Under hjælpeværktøjer finder I spørgsmål, I kan stille jer selv undervej i processen med ”Indblik”. Her finder I desuden også eksempler på spørgeskemaer, som andre lokalsamfund har udviklet.

Vurdering

For hvert kriterie skal landsbyen give sig selv point. Det betyder, at landsbyen beslutter, hvilket point-niveau, landsbyen gerne vil opnå, arbejder frem mod, definerer, og ansøger. Her følger en beskrivelse, af de forskellige point-niveauer landsbyen vurderes ud fra.

1 point

Landsbyen har en basal og grundlæggende viden om borgerne og den befolkning, der bor i landsbyen. Der er mangler en dybere og bredere viden, og den oparbejdede viden er ikke tilgængelig for alle borgere.

2 point

Landsbyen har den grundlæggende viden om borgere, erhverv, turisme og attraktioner. Den centrale viden for udvikling er til stede, men der kan arbejdes dybere og skabes et endnu bedre grundlag for udvikling.

3 point

Grundlæggende kender landsbyen sig selv. Der findes et godt talmateriale, og generelt er disse tal beskrevet og gennemarbejdet på en sådan måde, at de er tilgængelige for alle, der vil arbejde med udvikling i landsbyen. Tilgængeligheden er i orden både som rapporter og på nettet.

4 point

Alle relevante oplysninger om landsbyen er indhentet, opdateret og tilgængelige for borgerne. En rutine for vedligeholdelse og opdatering af den grundlæggende viden er på vej. Tal og beskrivelse er til rådighed for alle i landsbyen og alle uden for lokalområdet. Således kan mulige tilflyttere og andre danne sig et overblik, og hele materialet kan sendes til kommunen.

 5 point

Landsbyen har fremskrevet analysen af landsbyen fra i dag og ind i fremtiden. Dette materiale er tilgængeligt for alle relevante borgere, og tillige anvendes materialet til en aktiv indsats i forhold til nuværende borgere, mulige tilflyttere, nabosamfund, turister, kommune og andre.

På point-niveau 5 har landsbyen kræfter til at gøre egne styrker til et aktiv gennem synliggørelse og markedsføring af landsbyens værdier og muligheder.

Hjælpeværktøjer

På hjemmesiden www.blomstrendelandsby.dk finder I under de enkelte kriterier en række hjælpeværktøjer og eksempler på løsning af opgaven. Disse kan indgå i jeres arbejde, men det er op til jer, hvordan I vælger at løse opgaven, så den passer i forhold til jeres lokale kontekst. 

Download Indblik som pdf 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *